Про компанію

Про компанію

Основна діяльність «ФК «КОШТ» є:

1

надання послуг з факторингу

2

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою ми надаємо послуги лише з дотриманням законодавства, що регулює захист прав споживачів фінансових послуг

Захист прав споживачів фінансових послуг

Споживач фінансових послуг

Фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю

Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою ми надаємо послуги лише з дотриманням законодавства, що регулює захист прав споживачів фінансових послуг

Основні нормативно-правові акти, які регулюють захист прав споживачі фінансових послуг:

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 • Закон України «Про споживче кредитування»

 • Закон України «Про захист прав споживачів»

Державне регулювання ринків фінансових послуг та захист прав споживачів:

Національний банк України

Адреса:

Адреса

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601

Довідкова служба:

Довідкова служба

0 800 505 240

Е-mail:

Е-mail

nbu@bank.gov.ua

Власники та органи управління

Про компанію

Склад Наглядової ради:

наглядова рада не передбачена Статутом Товариства.

Склад виконавчого органу:

Директор, Бондаренко Ілля Андрійович

Відомості про відокремлені підрозділи:

відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

ЯРИНА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5250000.00

Про компанію

Прострочена заборгованість

Врегулювання простроченої заборгованості розпочинається:

 • при наявності підстави для роботи з боржником – прострочена заборгованість;

 • при порушенні строку виконання зобов’язань позичальником, починаючи з дня, наступного за датою сплати обов’язкового щомісячного платежу за кредитним договором.

 • Для забезпечення своєчасного погашення кредитної заборгованості проводиться попереджувальна робота з позичальником.

Взаємодія при роботі з врегулювання простроченої заборгованості можуть бути застосовані наступні засоби:

 • безпосередня взаємодія (телефонні та особисті зустрічі);

 • надсилання поштових відправлень;

 • надсилання текстових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.

Порядок відступлення права вимоги

 • рішення про відступлення права вимоги узгоджується директором компанії

 • у разі прийняття рішення про відступлення права вимоги, проводяться всі необхідні дії, які передбачені умовами договору про відступлення права вимоги.

 • надсилання текстових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.