Положення про політику конфіденційності в ТОВ «ФК «КОШТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОШТ» в рамках надання фінансових послуг дотримується принципів конфіденційності й недоторканості інформації отриманої від клієнтів товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОШТ» (далі – Фінансова компанія) гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних користувачів фінансових послуг, у тому числі при використанні офіційного сайту Фінансової компанії, мобільного застосунку, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань, фінансових операцій тощо. Політика конфіденційності Фінансової компанії націлена на публічне інформування клієнтів (користувачів) про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання фінансових послуг. Клієнт використовуючи фінансові послуги, погоджується з усіма правилами та умовами Політики конфіденційності Фінансової компанії.

Збір персональних даних

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про клієнта (користувача), який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований. При користуванні клієнтами (користувачами) фінансовими послугами, сайтом, мобільним застосунком Фінансової компанії тощо, здійснюється обробка даних клієнта (користувача), які вони надають при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами. Зокрема, до таких даних належать, але не виключно: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, вік, місце реєстрації, місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, місце роботи, освіта та ін.

Компанія збирає лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Вами, як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів фінансової компанії, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій політиці конфіденційності мети їх обробки.

Повідомлення фінансовій компанії особистої інформації іншої особи, може бути лише за умови отримання згоди цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї політики конфіденційності.

Фінансова компанія здійснює обробку персональних даних користувачів виключно в об’ємі, який необхідний для мети такої обробки. Клієнт (користувач) погоджується, що передача ним персональних даних для обробки відповідно до цього Положення здійснюється, при повному розумінні клієнтом (користувачем) своїх дій, є свідомою та добровільною. Клієнт (користувач) підтверджує надання Фінансовій компанії згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також, що така обробка персональних даних є заходом, що передує укладенню правочину або проведенню фінансової операції.

Передача інформації третім особам

Фінансова компанія не здійснює передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій політиці конфіденційності. Компанія вживає всіх можливих заходів для захисту Вашої особистої інформації, адже вона є невід’ємною частиною особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи. Фінансова компанія може передавати інформацію отриману від клієнта (користувача) в рамках надання фінансових послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими послугами. Зокрема, доступ до Ваших персональних даних можуть мати треті особи, які надають компанії послуги з підтримки і адміністрування сайтів, сервісів, інші послуги, пов’язані із наданням фінансових послуг. Поширення Фінансовою компанією персональних даних без згоди клієнта (користувача) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Файли СООКІЕ

На сайтах, мобільних застосунках Фінансової компанії використовуються файли cookie. Cookie – це файл, який містить невеликий обсяг інформації, яка надсилається веб-браузеру і зберігається на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон, планшет або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує сайт. На сайтах Фінансової компанії можуть бути використані файли cookie, щоб зрозуміти, яка інформація цікавить користувача та запам’ятати користувача, якщо він знову зайде на сайт. Фінансова компанія зберігає файли cookie, щоб забезпечити технічно бездоганне і оптимізоване надання фінансових послуг. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані Фінансовою компанією, є так званими тимчасовими файлами cookie, що автоматично видаляються в кінці відвідування користувачем сайту фінансової компанії. Інші файли cookie залишаються на пристроях користувача до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли дозволяють розпізнавати браузер користувача при наступному відвідуванні.

Захист конфіденційної інформації

Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах Фінансової компанії, доступ до яких обмежується.

На сайтах, мобільних застосунках Фінансової компанії використовуються загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує. Клієнт (користувач) несе пряму відповідальність за контроль доступу до свого комп’ютера, мобільного телефона або іншого мобільного пристрою, та несе відповідальність за зберігання своїх паролів та/або кодів і за розповсюдження (поширення) даної інформації третім особам. Фінансова компанія не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуг доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення клієнтом (користувачем) своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті Фінансової компанії, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях. Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Зміна політики конфіденційності

Фінансова компанія має право у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст положення про політику конфіденційності на власний розсуд. У випадку внесення істотних змін до положення про політику конфіденційності Фінансова компанія розміщує повідомлення на сайтах, мобільних застосунках та зазначає термін набрання цими змінами чинності. Якщо у Вас виникають запитання щодо положення політики про конфіденційність, надсилайте лист на електронну пошту info@kosht.ua.